•     przydział lub zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie
  •     odpis z księgi wieczystej (jeśli jest założona)
  •     akt notarialny nabycia
  •     dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu, uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych

W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.:

  •     postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia
  •     notarialna ugoda o podziale spadku
  •     umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
  •     umowa najmu
  •     zgoda na zbycie majątku spółki