§ SPRZEDAŻ MIESZKANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Jeśli nie chcą Państwo być obecni podczas sprzedaży nieruchomości, np. ze względu na podział majątku czy konflikt w rodzinie, lub uniemożliwia to Państwu wyjazd za granicę albo choroba- to mają Państwo prawo skorzystać z pomocy pełnomocnika.

Pełnomocnikiem mogą Państwo ustanowić np. pośrednika o bardzo dużej wiedzy z zakresu przeprowadzania transakcji. Do reprezentowania Klienta upoważnia go jedynie pełnomocnictwo.  

Wizyta u notariusza
W celu udzielania pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, należy udać się do notariusza.
Aby sporządzić pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, notariusz będzie potrzebował między innymi następujących danych oraz dokumentów:
1. danych osobowych mocodawcy (Państwa imion, nazwiska, adresu, imion rodziców, informacji o stanie cywilnym, numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL),
2. danych osobowych pełnomocnika (imion, nazwiska, adresu, imion rodziców, numeru dowodu osobistego lub paszportu, numeru PESEL),
3. danych dotyczących nieruchomości np. numeru księgi wieczystej,

4. numeru konta bankowego, na które ma zastać wpłacona cena za mieszkanie.

 

Pełnomocnictwo musi mieć formę aktu notarialnego – koszt około 170zł.

Pełnomocnictwa można udzielić również np. w czasie pobytu w szpitalu.

 

W przypadku pytań lub wątpliwości- proszę się kontaktować z Katarzyną Kasprzak-Berus, tel. 505-160-528