•     odpis z księgi wieczystej
 •     dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny - umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 •     wypis z rejestru gruntów
 •     mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 •     zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy
 •     pozwolenie na budowę
 •     dokumentacja projektowa
 •     kosztorys
 •     kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy

W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.:

 •     postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia
 •     notarialna ugoda o podziale spadku
 •     umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
 •     umowa najmu
 •     zgoda na zbycie majątku spółki