Rynek wtórny:

 •     księga wieczysta, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla lokalu – to księga wieczysta z której będzie wydzielany lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z ewidencji gruntów
 •     dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny - umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 •     kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy
 •     dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych

W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.:

 •     postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia
 •     notarialna ugoda o podziale spadku
 •     umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
 •     umowa najmu
 •     zgoda na zbycie majątku spółki

Rynek pierwotny:

 •     księga wieczysta, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla lokalu – to księga wieczysta z której będzie wydzielany lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z ewidencji gruntów
 •     wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
 •     pozwolenie na budowę
 •     przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem wraz z załącznikami
 •     mapa ewidencyjna
 •     dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych