Rynek wtórny:

  •     księga wieczysta, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla lokalu – to księga wieczysta z której będzie wydzielany lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z ewidencji gruntów
  •     dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny - umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
  •     kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy
  •     dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych

W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.:

  •     postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia
  •     notarialna ugoda o podziale spadku
  •     umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
  •     umowa najmu
  •     zgoda na zbycie majątku spółki

Rynek pierwotny:

  •     księga wieczysta, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla lokalu – to księga wieczysta z której będzie wydzielany lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z ewidencji gruntów
  •     wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
  •     pozwolenie na budowę
  •     przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem wraz z załącznikami
  •     mapa ewidencyjna
  •     dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych